HD

Antal uppfödda hundar som uppnått 18 månader: 91 stycken.
Antal av dessa som röntgats: 90 stycken, dvs 98%.

Röntgenresultat för Mytologer:

Fria höfter: Anmärkningar: C+D+E
A+B varav A varav B C+D+E * varav C varav D varav E
87 individer; 95,5% 82 individer; 94% 5 individer; 6% 4 individer; 4,5% 3 individer 0 1 individ

*) 3 av dessa individer med HD kommer från samma kull, ingen ur denna kull kommer jag låta gå vidare i avel.

Röntgenresultat för övriga svenska hoffar:

Fria höfter: Anmärkningar: C+D+E
A+B varav A varav B C+D+E varav C varav D varav E
82% 74% 26%  18%  60%  33% 7%

(ca 75% av övriga hoffar i Sverige röntgar höftlederna.)


MH

Antal uppfödda hundar som uppnått 18 månader och som bor i Sverige: 85 stycken.
Antal som deltagit på MH: 93 stycken.

(ca 80% av övriga hoffar i Sverige deltar på MH)


KORNING

Antal uppfödda hundar som uppnått 4 år och som bor i Sverige: 32 stycken.
Antal som deltagit på korning: 35 stycken totalt & 28 av de som hunnit fylla 4 år
Antal som godkänts på korning: 23 stycken, dvs 65%.

(ca 40% av övriga hoffar i Sverige deltar på korning, varav ca 45% godkänns.)


Stort tack till alla valpköpare som är så duktiga på att dokumentera och meritera sina hundar!


På begäran presenterar vi även kennelns statistik gällande sköldkörtelrubbning (SKR)

Av hundarna från kenneln har bara 3 individer (alla ur samma kull), 3 %, drabbats av SKR.

Enligt en enkätundersökning gjord 2004 (ej vetenskaplig) så drabbas 12,3 % av hoffarna av SKR.

Således ligger hundarna från kenneln enormt mycket bättre till än rasmedel! I princip 10 %-enheter bättre!!